en

Masters‎

P4‎
Nikolai Kozlenko‎Dmitry Berlin‎
2 3
7 11
11 7
11 7
8 11
6 11
3 4
P4‎
Ruslan Tyunis‎Kirill Motuz‎
3 1
11 6
9 11
11 7
12 10
9 7
P3‎
Igor Egorov V.‎Dmitriy Smirnov‎
0 2
8 11
9 11
7 5
P2‎
Vitaly Nizavets‎Timofey Radchenko‎
1 0
11 7
0 1
P2‎
Grigory Grulev‎Alexander Kasnitsky‎
1 0
11 8
0 0
P1‎
Yuri Dmitriev‎Nikita Belous‎
0 0
5 9
P1‎
Denis Khvesenya‎Alexander Lukashevich‎
0 0
0 0