en

League Pro. Minsk‎

09:00 26.09
Gennady Levin‎Igor Zhelobkovich‎
09:30 26.09
Yuri Zakharov‎Denis Andreev‎
10:00 26.09
Denis Andreev‎Igor Zhelobkovich‎
10:30 26.09
Gennady Levin‎Yuri Zakharov‎
12:00 26.09
Ruslan Shafiev‎Vitaly Lyalkov‎
12:30 26.09
Mikhail Galimov‎Sergey Kuznetsov T.‎
13:00 26.09
Vitaly Lyalkov‎Mikhail Galimov‎
13:30 26.09
Sergey Kuznetsov T.‎Ruslan Shafiev‎
14:00 26.09
Ruslan Shafiev‎Mikhail Galimov‎
14:30 26.09
Vitaly Lyalkov‎Sergey Kuznetsov T.‎
16:00 26.09
Andrey Pontus‎Petr Kernoga‎
16:30 26.09
Andrey Khrameev‎Aleksandr Osadchii‎
17:00 26.09
Petr Kernoga‎Andrey Khrameev‎
17:30 26.09
Aleksandr Osadchii‎Andrey Pontus‎
18:00 26.09
Andrey Pontus‎Andrey Khrameev‎
18:30 26.09
Petr Kernoga‎Aleksandr Osadchii‎
20:00 26.09
Alexander Dekhtyarenko‎Dmitriy Romanenko‎
20:30 26.09
Yuriy Bokovoy‎Sergei Gus‎
22:30 26.09
Dmitriy Romanenko‎Sergei Gus‎